hotline may bom
0909.228.350 028.38.306.322
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng giá máy bơm chữa cháy Pentax Diesel và điện mới nhất

Báo giá máy bơm chữa cháy (PCCC) điện


Đầu bơm Pentax (Italy) 2 pole/50 Hz lắp với động cơ Motive/ Shakti/ ATT/ Electrim/ Teco/ Weg
STT Model Đường kính hút xả Công suất Giá
1 CA50-250C DN65-DN50 20HP Liên hệ
2 CA50-250B DN65-DN50 25HP Liên hệ
3 CA50-250A DN65-DN50 30HP Liên hệ
4 CA65-250B DN80-DN65 40HP Liên hệ
5 CA65-250A DN80-DN65 50HP Liên hệ
6 CA80-250B DN100-DN80 60HP Liên hệ
7 CA80-250A DN100-DN80 75HP Liên hệ
8 CA100-200B DN125-DN100 60HP Liên hệ
9 CA100-200A DN125-DN100 75HP Liên hệ
10 CA100-250B DN125-DN100 100HP Liên hệ
11 CA100-250A DN125-DN100 125HP Liên hệ
12 CA50-315B DN80-DN50 40HP Liên hệ
13 CA50-315B DN80-DN50 50HP Liên hệ
14 CA50-315B DN80-DN50 60HP Liên hệ
15 CA50-315B DN80-DN50 75HP Liên hệ
16 CA50-315B DN80-DN50 100HP Liên hệ
17 CA50-315A DN80-DN50 40HP Liên hệ
18 CA50-315A DN80-DN50 50HP Liên hệ
19 CA50-315A DN80-DN50 60HP Liên hệ
20 CA50-315A DN80-DN50 75HP Liên hệ
21 CA50-315A DN80-DN50 100HP Liên hệ
22 CA65-315B DN80-DN50 125HP Liên hệ
23 CA65-315B DN80-DN50 60HP Liên hệ
24 CA65-315B DN80-DN50 75HP Liên hệ
25 CA65-315B DN80-DN50 100HP Liên hệ
26 CA65-315B DN80-DN50 125HP Liên hệ
27 CA65-315A DN80-DN50 75HP Liên hệ
28 CA65-315A DN80-DN50 100HP Liên hệ
29 CA65-315A DN80-DN50 125HP Liên hệ
30 CA65-315A DN80-DN50 150HP Liên hệ
31 CA80-315B DN100-DN80 75HP Liên hệ
32 CA80-315B DN100-DN80 100HP Liên hệ
33 CA80-315B DN100-DN80 125HP Liên hệ
34 CA80-315A DN100-DN80 100HP Liên hệ
35 CA80-315A DN100-DN80 125HP Liên hệ
36 CA80-315A DN100-DN80 150HP Liên hệ
37 CA80-315A DN100-DN80 180HP Liên hệ

Báo giá bơm chữa cháy Pentax điện

Đầu bơm Pentax (Italy) 4 pole/50 Hz lắp với động cơ Motive/ Shakti/ ATT/ Electrim/ Teco/ Weg
STT Model Đường kính hút xả Công suất Giá
1 CA50-315B DN80-DN50 5.5HP Liên hệ
2 CA50-315B DN80-DN50 7.5HP Liên hệ
3 CA50-315B DN80-DN50 10HP Liên hệ
4 CA50-315A DN80-DN50 7.5HP Liên hệ
5 CA50-315A DN80-DN50 10HP Liên hệ
6 CA50-315A DN80-DN50 15HP Liên hệ
7 CA65-315B DN80-DN65 7.5HP Liên hệ
8 CA65-315B DN80-DN65 10HP Liên hệ
9 CA65-315B DN80-DN65 15HP Liên hệ
10 CA65-315A DN80-DN65 10HP Liên hệ
11 CA65-315A DN80-DN65 15HP Liên hệ
12 CA65-315A DN80-DN65 20HP Liên hệ
13 CA80-315B DN100-DN80 7.5HP Liên hệ
14 CA80-315B DN100-DN80 10HP Liên hệ
15 CA80-315B DN100-DN80 15HP Liên hệ
16 CA80-315A DN100-DN80 10HP Liên hệ
17 CA80-315A DN100-DN80 15HP Liên hệ
18 CA80-315A DN100-DN80 20HP Liên hệ
19 CA100-315B DN125-DN100 15HP Liên hệ
20 CA100-315B DN125-DN100 20HP Liên hệ
21 CA100-315A DN125-DN100 15HP Liên hệ
22 CA100-315A DN125-DN100 20HP Liên hệ
23 CA100-315A DN125-DN100 25HP Liên hệ
24 CA100-400C DN125-DN100 20HP Liên hệ
25 CA100-400C DN125-DN100 25HP Liên hệ
26 CA100-400C DN125-DN100 30HP Liên hệ
27 CA100-400B DN125-DN100 25HP Liên hệ
28 CA100-400B DN125-DN100 30HP Liên hệ
29 CA100-400B DN125-DN100 40HP Liên hệ
30 CA100-400A DN125-DN100 30HP Liên hệ
31 CA100-400A DN125-DN100 40HP Liên hệ
32 CA100-400A DN125-DN100 50HP Liên hệ
33 CA150-400B DN200-DN150 60HP Liên hệ
34 CA150-400B DN200-DN150 75HP Liên hệ
35 CA150-400B DN200-DN150 100HP Liên hệ
36 CA150-400A DN200-DN150 75HP Liên hệ
37 CA150-400A DN200-DN150 100HP Liên hệ
38 CA150-400A DN200-DN150 125HP Liên hệ

Báo giá bơm chữa cháy Pentax điện - 1

Báo giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel đầu Pentax


Bảng giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel - 1

Bảng giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel - 2

Bảng giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel - 3

Bảng giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel - 4

Bảng giá máy bơm chữa cháy cháy Diesel - 5

Báo giá bơm chữa cháy Pentax Diesel

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong