hotline may bom
0909.228.356 028.38.306.301
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng báo giá máy bơm nước ly tâm trục đứng

 

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh CNP- China
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 CDL20-17 219 - 190 m 16 - 22 m3/h 25 HP Liên hệ
2 CDL20-14 180 - 156 m 16 - 22 m3/h 20 HP Liên hệ
3 CDL20-12 154 - 133 m 16 - 22 m3/h 20 HP Liên hệ
4 CDL16-16 210 - 174 m 12 - 18 m3/h 20 HP Liên hệ
5 CDL16-14 184 - 152 m 12 - 18 m3/h 20 HP Liên hệ
6 CDL16-12 157 - 130 m 12 - 18 m3/h 15 HP Liên hệ
7 CDL12-16 183 - 162 m 9 - 12 m3/h 15 HP Liên hệ
8 CDL12-14 160 - 140 m 9 - 12 m3/h 15 HP Liên hệ
9 CDL12-12 137 - 121 m 9 - 12 m3/h 10 HP Liên hệ
10 CDL8-20 200 - 175 m 6 - 9 m3/h 10 HP Liên hệ
11 CDL8-18 182 - 157 m 6 - 9 m3/h 10 HP Liên hệ
12 CDL8-16 161 - 139 m 6 - 9 m3/h 7.5 HP Liên hệ
13 CDL8-14 141 - 122 m 6 - 9 m3/h 7.5 HP Liên hệ
14 CDL8-12 120 - 104 m 6 - 9 m3/h 5.5 HP Liên hệ
15 CDL4-22 200 - 160 m 2 - 5 m3/h 5.5 HP Liên hệ
16 CDL4-19 171 - 137 m 2 - 5 m3/h 5.5 HP Liên hệ
17 CDL4-16 144 - 115 m 2 - 5 m3/h 4 HP Liên hệ
18 CDL4-14 126 - 101 m 2 - 5 m3/h 4 HP Liên hệ
19 CDL4-12 108 - 85 m 2 - 5 m3/h 3 HP Liên hệ
20 CDL2-22 197 - 148 m 1 - 2.4 m3/h 3 HP Liên hệ
21 CDL2-18 161 - 121 m 1 - 2.4 m3/h 3 HP Liên hệ
22 CDL2-15 134 - 100 m 1 - 2.4 m3/h 2 HP Liên hệ
23 CDL2-13 116 - 89 m 1 - 2.4 m3/h 2 HP Liên hệ
24 CDL2-11 98 - 73 m 1 - 2.4 m3/h 1.5 HP Liên hệ
25 CDL2-9 80 - 60 m 1 - 2.4 m3/h 1.5 HP Liên hệ
26 CDL2-6 53 - 40 m 1 - 2.4 m3/h 1 HP Liên hệ
27 CDLF20-17 219 - 190 m 16 - 22 m3/h 25 HP Liên hệ
28 CDLF20-14 180 - 156 m 16 - 22 m3/h 20 HP Liên hệ
29 CDLF20-12 154 - 133 m 16 - 22 m3/h 20 HP Liên hệ
30 CDLF12-16 183 - 162 m 9 - 12 m3/h 15 HP Liên hệ
31 CDLF16-16 210 - 174 m 12 - 18 m3/h 20 HP Liên hệ
32 CDLF16-14 184 - 152 m 12 - 18 m3/h 20 HP Liên hệ
33 CDLF16-12 157 - 130 m 12 - 18 m3/h 15 HP Liên hệ
34 CDLF12-14 160 - 140 m 9 - 12 m3/h 5 HP Liên hệ
35 CDLF12-12 137 - 121 m 9 - 12 m3/h 10 HP Liên hệ
36 CDLF12-10 114 - 100 m 9 - 12 m3/h 10 HP Liên hệ
37 CDLF8-20 200 - 175 m 6 - 9 m3/h 10 HP Liên hệ
38 CDLF8-18 182 - 157 m 6 - 9 m3/h 10 HP Liên hệ
39 CDLF8-16 161 - 139 m 6 - 9 m3/h 7.5 HP Liên hệ
40 CDLF8-14 141 - 122 m 6 - 9 m3/h 7.5 HP Liên hệ
41 CDLF8-12 120 - 104 m 6 - 9 m3/h 5.5 HP Liên hệ
42 CDLF4-22 200 - 160 m 2 - 5 m3/h 5.5 HP Liên hệ
43 CDLF4-19 171 - 137 m 2 - 5 m3/h 5.5 HP Liên hệ
44 CDLF4-16 144 - 115 m 2 - 5 m3/h 4 HP Liên hệ
45 CDLF4-14 126 - 101 m 2 - 5 m3/h 4 HP Liên hệ
46 CDLF4-12 108 - 85 m 2 - 5 m3/h 3 HP Liên hệ
47 CDLF2-22 197 - 148 m 1 - 2.4 m3/h 3 HP Liên hệ
48 CDLF2-18 161 - 121 m 1 - 2.4 m3/h 3 HP Liên hệ
49 CDLF2-15 134 - 100 m 1 - 2.4 m3/h 2 HP Liên hệ
50 CDLF2-13 116 - 89 m 1 - 2.4 m3/h 2 HP Liên hệ
51 CDLF2-11 98 - 13 m 1 - 2.4 m3/h 1.5 HP Liên hệ
52 CDLF2-9 80 - 60 m 1 - 2.4 m3/h 1.5 HP Liên hệ
53 CDLF2-6 53 - 40 m 1 - 2.4 m3/h 1 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-truc-dung

 

Máy bơm ly tâm trục đứng Ebara - Ý
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 LPS 50/150 19.8 - 13.7 m 120 - 400 lít/phút 2 HP Liên hệ
2 LPS 40/75 16.6 - 10.1 m 70 - 250 lít/phút 1 HP Liên hệ
3 CVM B/25 98.5 - 41 m 30 - 120 lít/phút 2.5 HP Liên hệ
4 CVM A/18 94.5 - 28.8 m 20 - 80 lít/phút 1.8 HP Liên hệ
5 CVM A/15 80.5 - 27.3 m 20 - 80 lít/phút 1.5 HP Liên hệ
6 CVM AM/15 80.5 - 27.3 m 20 - 80 lít/phút 1.5 HP Liên hệ
7 CVM AM/12 69 - 23.4 m 20 - 80 lít/phút 1.2 HP Liên hệ
8 CVL 2-13T 116 - 52 m 1 – 3.5 m3/h 2 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-truc-dung1

 

Máy bơm ly tâm trục đứng PENTAX- Ý
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 MSVD 4/30 152 - 73.2 m 36 - 90 m3/h 40 HP Liên hệ
2 MSVD 3/22 116 - 56.1 m 36 - 90 m3/h 30 HP Liên hệ
3 MSVD 3R/18.5 101.5 - 44.7 m 36 - 90 m3/h 25 HP Liên hệ
4 MSVD 2/15 78 - 38.4 m 36 - 90 m3/h 20 HP Liên hệ
5 MSVC 6/37 252 - 134.8 m 24 - 60 m3/h 50 HP Liên hệ
6 MSVC 5/30 208.5 - 111.3 m 24 - 60 m3/h 40 HP Liên hệ
7 MSVC 4R1/22 157.5 - 79.3 m 24 - 57 m3/h 30 HP Liên hệ
8 MSVC 3/18.5 126 - 63.8 m 24 - 57 m3/h 25 HP Liên hệ
9 MSVC 3R/15 109 - 50.6 m 24 - 57 m3/h 20 HP Liên hệ
10 MSVC 2R1/11 76.8 - 40.4 m 24 - 57 m3/h 15 HP Liên hệ
11 MSVB 6/22 214.6 - 120.2 m 12 - 39 m3/h 30 HP Liên hệ
12 MSVB 5/18.5 181 - 102 m 12 - 39 m3/h 25 HP Liên hệ
13 MSVB 4/15 146.5 - 81.8 m 12 - 39 m3/h 20 HP Liên hệ
14 MSVB 3/11 111.6 - 57.8 m 12 - 39 m3/h 15 HP Liên hệ
15 MSVA 8/15 227.2 - 118.4 m 6 - 24 m3/h 20 HP Liên hệ
16 MSVA 6/11 167.2 - 84.7 m 6 - 24 m3/h 15 HP Liên hệ
17 MSVA 4/7.5 111.6 - 49.7 m 6 - 27 m3/h 10 HP Liên hệ
18 U9SLG-1000/20T 227.2 - 84.8 m 3.6 - 14.4 m3/h 10 HP Liên hệ
19 U9SLG-950/18T 202.1 - 72.9 m 3.6 - 14.4 m3/h 9.5 HP Liên hệ
20 U9SLG-900/16T 180.9 - 67.6 m 3.6 - 14.4 m3/h 9 HP Liên hệ
21 U9SLG-800/14T 155.6 - 49.4 m 3.6 - 14.4 m3/h 8 HP Liên hệ
22 U7SLG-1000/20T 240.9 - 154.5 m 2.4 - 9.6 m3/h 10 HP Liên hệ
23 U7SLG-900/16T 192.7 - 123.8 m 2.4 - 9.6 m3/h 9 HP Liên hệ
24 U7SLG-800/14T 168.5 - 105 m 2.4 - 9.6 m3/h 8 HP Liên hệ
25 U7SLG-750/12T 144.5 - 90 m 2.4 - 9.6 m3/h 7.5 HP Liên hệ
26 U5SLG-600/20T 216.2 - 114.3 m 1.8 - 7.2 m3/h 10 HP Liên hệ
27 U5SLG-550/18T 194.4 - 102.1 m 1.8 - 7.2 m3/h 5.5 HP Liên hệ
28 U5SLG-400/14T 151.2 - 79.6 m 1.8 - 7.2 m3/h 4 HP Liên hệ
29 U3SLG-400/18T 196 - 75.4 m 0.6-4.8 m3/h 4 HP Liên hệ
30 U3SLG-350/14T 155.4 - 60 m 0.6 - 4.8 m3/h 3.5 HP Liên hệ
31 U7SV-550/10T 120.1 - 55.4 m 2.4 - 10.8 m3/h 5.5 HP Liên hệ
32 U7SV-400/8T 93.3 - 33 m 2.4 - 10.8 m3/h 4 HP Liên hệ
33 U7SV-300/6T 71 - 26 m 2.4 - 10.8 3 HP Liên hệ
34 U18V-900/9T 103.6 - 38.3 m 6 - 24 m3/h 9 HP Liên hệ
35 U18V-750/8T 92.6 - 34.3 m 6 - 24 m3/h 7.5 HP Liên hệ
36 U9V-550/10T 111 - 20.1 m 3.6 - 15.6 m3/h 5.5 HP Liên hệ
37 U7V-550/10T 123.8 - 61 m 2.4 - 10.2 m3/h 5.5 HP Liên hệ
38 U7V-400/8T 96.1 - 43 m 2.4 - 10.2 m3/h 4 HP Liên hệ
39 U7V-350/7T 83.3 - 32.2 m 2.4 - 10.2 m3/h 3.5 HP Liên hệ
40 U7V-300/6T 71.5 - 26.7 m 2.4 - 10.2 m3/h 3 HP Liên hệ
41 U5V-300/10T 103.9 - 21 m 1.8 - 8.4 m 3 HP Liên hệ
42 U5V-200/7T 73.6 - 12.5 m 1.8 - 8.4 m3/h 2 HP Liên hệ
44 U5V-200/7 73.6 - 12.5 m 1.8 - 8.4 m3/h 2 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-truc-dung2

 

Máy bơm ly tâm trục đứng SPERONI - Ý
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 VS 42-8 190 - 124 mét 25 - 55 m3/h 40 HP Liên hệ
2 VS 42-6 143 - 93 mét 25 - 55 m3/h 30 HP Liên hệ
3 VS 32-10 182 - 98 mét 16 - 40 m3/h 25 HP Liên hệ
4 VS 32-8 144 - 77 mét 16 - 40 m3/h 20 HP Liên hệ
5 VS 32-6 108 - 57 mét 16 - 40 m3/h 15 HP Liên hệ
6 VS 20-10 136 - 85 mét 10 - 28 m3/h 15 HP Liên hệ
7 VS 16-8 110 - 70 mét 8 - 22 m3/h 10 HP Liên hệ
8 VS 16-6 82 - 52 mét 8 - 22 m3/h 7.5 HP Liên hệ
9 VS 8-20 208 - 135 mét 5 - 12 m3/h 10 HP Liên hệ
10 VS 8-15 155 - 99 mét 5 - 12 m3/h 7.5 HP Liên hệ
11 VS 8-10 104 - 65 mét 5 - 12 m3/h 3 5.5 HP Liên hệ
12 VS 8-8 83 - 52 mét 5 - 12 m3/h 4 HP Liên hệ
13 VS 8-6 62 - 39 mét : 5 - 12 m3/h 3 HP Liên hệ
14 VS 4-19 183 - 67 mét 1,5 - 8 m3/h 5.5 HP Liên hệ
15 VS 4-16 152 - 55 mét 1,5 - 8 m3/h 4 HP Liên hệ
16 VS 4-12 114 - 41 mét 1,5 - 8 m3/h 3 HP Liên hệ
17 VS 2-18 161 - 76 mét 1 - 3.5 m3/h 3 HP Liên hệ
18 VS 2-15 134 - 60 mét 1 - 3.5 m3/h 2 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-truc-dung4

 

Máy bơm ly tâm trục đứng WILO - CHLB ĐỨC
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/400-50 61m 16m3/h 2.2Kw Liên hệ
2 Helix FIRST V 608-5/16/E/S/400-50 68m 10m3/h 1.5Kw Liên hệ
3 Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/400-50 76m 26m3/h 4Kw Liên hệ
4 Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/400-50 82m 16m³/h 3Kw Liên hệ
5 Helix First V 611-5/16/E/S/400-50 92 m 10 m³/h 2.2 kw Liên hệ
6 Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/400-50 103 m 16m³/h 4Kw Liên hệ
7 Helix FIRST V 614-5/16/E/S/400-50 120 m 10 m³/h 3 Kw Liên hệ
8 Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/400-50 103 m 26 m³/h 5.5 Kw Liên hệ
9 Helix First V 2209-5/25/E/KS/400-50 160 m 35 m³/giờ 11 kw Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-truc-dung6 

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong