hotline may bom
0909.228.356 028.38.306.301
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng báo giá các dòng máy bơm nước NTP - Đài Loan

 

Máy bơm nước chìm hút bùn NTP-TAIWAN
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 SSF250-1.75 26 11 m 300 lít/phút 1 HP Liên hệ
2 SSF280-11.5 26 1 m 700 lít/phút 2 HP Liên hệ
3 SSF280-12.2 26 21 m 900 lít/phút 3 HP Liên hệ
4 HSF240-1.25 26T 8 m 140 lít/phút 1/3 HP Liên hệ
5 HSF250-1.37 26T 10 m 210 lít/phút 1/2 HP Liên hệ
6 HSF250-1.75 26T 9 m 18 m3/h 1 HP Liên hệ
7 HSF280-1.75 26T 9 m 24 m3/h 0.75 Kw - 1 HP Liên hệ
8 HSF280-11.5 26T 13 m 36 m3/h 1.5 Kw - 2 HP Liên hệ
9 HSF280-11.5 26 13 m 36 m3/h 1.5 Kw - 2 HP Liên hệ
10 HSF280-12.2 20 21 m 48 m3/h 2.2 Kw - 3 HP Liên hệ
11 HSF250-1.37 26 10 m 12.6 m3/h 0.37 Kw - 0.5 HP Liên hệ
12 80ADL 52.2 15 m 1400 lít/phút 3 HP Liên hệ
13 80ADL 53.7 18 m 170 lít/phút 5 HP Liên hệ
14 HSF250-1.75 26 9 m 18 m3/h 0.75 kW - 1 HP Liên hệ
15 HSF280-1.75 26 9 m 24 m3/h 0.75 Kw - 1 HP Liên hệ
16 HSF240-1.25 26 8 m 8.4 m3/h 0.25 Kw - 0.3 HP Liên hệ
17 HSF2100-13.7 20 23 m 66 m3/h 3.7 Kw - 5 HP Liên hệ
18 HSF2100-17.5 20 23 m 102 m3/h 7.5 kW - 10 HP Liên hệ
19 HSF2100-15.5 20 23 m 75 m3/h 5.5 kW - 7.5 HP Liên hệ
20 HSF250-1.75 20T 11 m 18 m3/h 1 HP Liên hệ
21 HSF280-1.75 20T 9 m 24 m3/h 0.75 Kw - 1 HP Liên hệ
22 HSF280-11.5 20T 13 m 36 m3/h 1.5 Kw - 2 HP Liên hệ
23 HSF280-12.2 26 13m 48 m3/h 2.2 Kw - 3 HP Liên hệ
24 HSF280-11.5 20 13m 36 m3/h 1.5 Kw - 2 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp

 

Máy bơm nước chìm nước thải NTP-Đài Loan
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 SSM280-11.5 205 14 m 650 lít/phút 2 HP Liên hệ
2 SSM280-12.2 205 17 m 900 lít/phút 3 HP Liên hệ
3 SSM250-1.75 205 13 m 270 lít/phút 1 HP Liên hệ
4 HSM220-1.10 265 6 m 70 lít/phút 100 W Liên hệ
5 HSM280-1.75 26 9 m 400 lít/phút 1 HP Liên hệ
6 HSM250-1.75 265 (T) 9 m 300 lít/phút 1 HP Liên hệ
7 HSM2100-17.5 205 24 m 1500 lít/phút 10 HP Liên hệ
8 HSM2100-15.5 205 21 m 1400 lít/phút 7.5 HP Liên hệ
9 HSM2100-13.7 205 23 m 1100 lít/phút 5 HP Liên hệ
10 HSM280-12.2 205 21 m 800 lít/phút 3 HP Liên hệ
11 HSM280-11.5 265 13 m 700 lít/phút 2 HP Liên hệ
12 HSM250-1.37 265 10 m 210 lít/phút 1/2 HP Liên hệ
13 HSM240-1.25 265 8 m 140 lít/phút 1/3 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp1

 

Máy bơm nước đẩy cao Inox NTP- Đài Loan (Sản xuất tại Việt Nam)
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 HJP225-1.50 26 35 (H)m 48 lít/phút 500W Liên hệ
2 HJP225-1.75 26 47 (H)m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
3 HJP225-1.50 26 35 (H)m 48 lít/phút 500W Liên hệ
4 HJP225-1.75 26T 47 (H)m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
5 LJP225-1.37 26T 30 (H)m 48 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
6 LJP225-1.37 26 30 (H)m 48 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
7 HCS225-1.37 26T 30 (H)m 34 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
8 HCS225-1.75 26 44 (H) m 39 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
9 HCS225-1.37 26 30 (H)m 34 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
10 LCS225-1.37 26 36 (H)m 45 lít/phút 1/2HP-370W Liên hệ
11 HCP225-1.75 26 41 m 54 lít/phút 1 HP Liên hệ
12 HCP225-1.25 26 25 (H)m 46 lít/phút 1/3HP – 250W Liên hệ
13 HCP225-1.37 26 32 m 43 lít/phút 1/2HP – 370W Liên hệ
14 HCP225-1.37 26T 32 m 43 lít/phút 1/2HP – 370W Liên hệ
15 HCP225-1.75 26T 41 m 54 lít/phút 1HP – 750W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp2

 

Máy bơm hóa chất NTP - ĐÀI LOAN
STT Model Công suất Cột áp Lưu lượng Giá
1 UVP250-11.5 20 2 HP 20 m 360 lít/phút Liên hệ
2 UVP250-12.2 20 3 HP 24 m 398 lít/phút Liên hệ
3 UVP225-1.75 20 1HP 1 HP 10 m 150 lít/phút Liên hệ
4 UVP240-1.75 20 1 HP 8 m 160 lít/phút Liên hệ
5 UVP265-12.2 20 3 HP 20 m 500 lít/phút Liên hệ
6 UVP250-13.7 20 5 HP 28 m 416 lít/phút Liên hệ
7 UVP280-13.7 20 5 HP 25 m 1100 lít/phút Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp4 

 

Máy bơm hỏa tiễn NTP-ĐÀI LOAN
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 SWS280 - 711 20 97 m 1000 lít/phút 15 HP Liên hệ
2 SWS280 - 57.5 20 43 m 1317 lít/phút 10 HP Liên hệ
3 SWS280 - 45.5 20 43 m 1317 lít/phút 7.5 HP Liên hệ
4 SWS280 - 1015 20 336 m 1317 lít/phút 20 HP Liên hệ
5 SWS250 - 205.5 20 121 m 441 lít/phút 7.5 HP Liên hệ
6 SWS250 - 325.5 20 204 m 274 lít/phút 7.5 HP Liên hệ
7 SWS250 - 133.7 20 78 m 441 lít/phút 5 HP Liên hệ
8 SWS250 - 223.7 20 137 m 274 lít/phút 5 HP Liên hệ
9 SWS250 - 82.2 2 49 m 441 lít/phút 3 HP Liên hệ
10 SWS250 - 142.2 20 90 m 274 lít/phút 3 HP Liên hệ
11 SWS250 - 61.5 26 36 m 441 lít/phút 2 HP Liên hệ
12 SWS250 - 101.5 26 64 m 274 lít/phút 2 HP Liên hệ
13 SWHH25-51.1 26 60 m 420 lít/phút 1.5 HP Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp4

 

Máy bơm tăng áp NTP - Đài Loan
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 LJA225-1.37 26 (1/2HP) 30 m 44 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
2 LJA225-1. 37 26T (1/2HP) 30 m 44 lít/phút 1/2HP - 370W Liên hệ
3 HJA225-1.50 26 (3/4HP) 35m 45 lít/phút 3/4HP - 550W Liên hệ
4 HJA225-1.50 26T (3/4HP) 35 m 45 lít/phút 3/4HP - 550W Liên hệ
5 HJA225-1.75 26 (1HP) 52m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
6 HJA225-1.75 26T (1HP) 52m 45 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
7 HCF225-1.25 26 (1/3HP) 25m 48 lít/phút 1/3 HP Liên hệ
8 HCA225-1.18 26 (1/4HP) 25 m 30 lít/phút 1/4 HP Liên hệ
9 HCA225-1.18 26T (1/4HP) Rờ le nhiệt 25 m 30 lít/phút 1/4 HP Liên hệ
10 HCA225-1.37 26 (1/2HP) 30m 37 lít/phút 1/2 HP Liên hệ
11 HCB225-1.18 26 (1/4HP) 25 m 30 lít/phút 1/4 HP Liên hệ
12 HCA225-1.37 26T (1/2HP) Rờ le nhiệt 30 m 37 lít/phút 1/2 HP Liên hệ
13 HCB225-1.18 26T (1/4HP) Rờ le nhiệt 25 m 30 lít/phút 1/4 HP Liên hệ
14 HCB225-1.37 26 (1/2HP) 30 m 37 lít/phút 1/2 HP Liên hệ
15 HCB225-1.37 26T (1/2HP) Rờ le nhiệt 30 m 37 lít/phút 0.5 HP Liên hệ
16 HCA225-1.75 26 (1HP) 41m 54 lít/phút 750 W Liên hệ
17 HCB225-1.75 26 (1HP) 41 m 54 lít/phút 700 W Liên hệ
18 HCB225-1.75 26T (1HP) Rờ le nhiệt 41 m 54 lít/phút 750 W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp6

 

Máy bơm tự hút NTP - ĐÀI LOAN
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 HSL250-11.5 20 2HP 380V 16m 300 lít/phút 2HP - 1500W Liên hệ
2 HSL250-11.5 26 16m 300 lít/phút 2 HP Liên hệ
3 HSL280-12.2 20 3HP 380V 20m 566 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
4 HSL280-12.2 26 3HP 20m 566 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
5 HSP250-1.75 20 1HP 380V 13m 193 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
6 HSP250-11.5 20 2HP 380V 16m 300 lít/phút 2HP - 1500W Liên hệ
7 HSP250-11.5 26 2HP 16m 300 lít/phút 2HP - 1500W Liên hệ
8 HSP280-12.2 20 3HP 380V 20m 566 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
9 HSP280-12.2 26 3HP 20m 566 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
10 HSP280-13.7 20 5HP 380V 30m 663 lít/phút 5HP - 3750W Liên hệ
11 HSS280-1 2.2 26 3HP 20m 556 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
12 HSS280-1 2.2 20 3HP 380V 20m 566 lít/phút 3HP - 2250W Liên hệ
13 HSS250-11.5 26 2HP 16m 300 lít/phút 2HP - 1500W Liên hệ
14 HSS250-11.5 20 2HP 380V 16m 300 lít/phút 2HP - 1500W Liên hệ
15 HSS250-1.75 26 1HP 15m 250 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ
16 HSS250-1.75 20 1HP 380V 15m 250 lít/phút 1HP - 750W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-may-bom-nuoc-ntp7

 

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong