hotline may bom
0909.228.356 028.38.306.301
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Máy bơm hỏa tiễn Pentax

tất cả 17 sp

Sơ lược về dòng máy bơm nước hỏa tiễn Pentax Ý


Máy bơm hỏa tiễn Pentax hay còn gọi máy bơm chìm giếng khoan Pentax là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Pentax Italy. Máy có dạng hình trụ với kích thước 4 inch, 6 inch và được thả chìm hoàn toàn trong nước. Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax thường được ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải, lấy nước từ các giếng khoan có độ sâu từ 15m, 20m, 30m, 50m, 100m...trở lên.

Ưu điểm nổi bật của dòng máy bơm hỏa tiễn Pentax


Máy bơm hỏa tiễn Pentax với thiết kế nhiều tầng cánh, vỏ máy bơm được làm thép không gỉ với buồng bơm làm bằng inox 304 chịu lực cao. Với cấu trúc hình trụ nên các bộ phân bên trong bơm được chia làm 2 phần tách biệt motor và guồng bơm giúp tránh sự va chạm trong quá trình vận hành.

Bảng giá máy bơm chìm giếng khoan - bơm hỏa tiễn Pentax Ý mới nhất tại Siêu Phong


Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 4 inch
STT Model Thông số kỹ thuật Giá
1 Pentax 4S 10-07 Công suất: 1HP
Cột áp: 46 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
10,420,000 VNĐ
2 Pentax 4S 10-10 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 66 - 16 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
12,080,000 VNĐ
3 Pentax 4S 14-8 Công suất: 2HP
Cột áp: 57 - 10 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
13,620,000 VNĐ
4 Pentax 4S 10-13 Công suất: 2HP
Cột áp: 85 - 22 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
13,940,000 VNĐ
5 Pentax 4S 10-19 Công suất: 3HP
Cột áp: 125 - 35 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
18,690,000 VNĐ
6 Pentax 4S 14-12 Công suất: 3HP
Cột áp: 83 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
18,240,000 VNĐ
7 Pentax 4S 24-10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 6 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
18,240,000 VNĐ
8 Pentax 4ST 14-8 Công suất: 2HP
Cột áp: 57 - 10 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
13,620,000 VNĐ
9 Pentax 4ST 10-13 Công suất: 2HP
Cột áp: 85 - 22 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
13,940,000 VNĐ
10 Pentax 4ST 10-19 Công suất: 3HP
Cột áp: 125 - 35 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
18,690,000 VNĐ
11 Pentax 4ST 14-12 Công suất: 3HP
Cột áp: 83 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 -13,2 m³/h
18,240,000 VNĐ
12 Pentax 4ST 24-10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 6 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
18,240,000 VNĐ
13 Pentax 4ST 24-14 Công suất: 4HP
Cột áp: 76 - 7 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
23,710,000 VNĐ
14 Pentax 4ST 24-19 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 105 - 11 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
30,390,000 VNĐ
15 Pentax 4ST 24-26 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 138 - 13 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
42,990,000 VNĐ
16 Pentax 4ST 24-34 Công suất: 10HP
Cột áp: 180 - 15 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
47,400,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 6 inch
17 Pentax 6ST 25-8 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 77 - 28 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
48,000,000 VNĐ
18 Pentax 6ST 25-12 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 110 - 35 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
52,500,000 VNĐ
19 Pentax 6ST 48-4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 54 - 18 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
49,120,000 VNĐ
20 Pentax 6ST 36-6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 76 - 24 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
50,960,000 VNĐ
21 Pentax 6ST 36-8 Công suất: 10HP
Cột áp: 101 - 32 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
53,890,000 VNĐ
22 Pentax 6ST 48-5 Công suất: 10HP
Cột áp: 68 - 22 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
51,320,000 VNĐ
23 Pentax 6ST 48-8 Công suất: 15HP
Cột áp: 109 - 35 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
65,550,000 VNĐ
24 Pentax 6ST 70-6 Công suất: 15HP
Cột áp: 62 - 18 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
63,250,000 VNĐ
25 Pentax 6ST 70-7 Công suất: 15HP
Cột áp: 72 - 22 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
60,390,000 VNĐ
26 Pentax 6ST 25-23 Công suất: 15HP
Cột áp: 206 - 73 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
61,350,000 VNĐ
27 Pentax 6ST 70-9 Công suất: 20HP
Cột áp: 94 - 30
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
64,800,000 VNĐ
28 Pentax 6ST 25-30 Công suất: 20HP
Cột áp: 269 - 92 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
65,760,000 VNĐ
29 Pentax 6ST 48-10 Công suất: 20HP
Cột áp: 136 - 46 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
65,600,000 VNĐ
30 Pentax 6ST 70-14 Công suất: 30HP
Cột áp: 145 - 47 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
75,190,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 4L 4 inch
1 Pentax 4L 2/35 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 207 - 114 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
22,880,000 VNĐ
2 Pentax 4L 3/21 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 124 - 36 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
16,930,000 VNĐ
3 Pentax 4L 4/16 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 96 - 30 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
14,320,000 VNĐ
4 Pentax 4L 5/13 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 85 - 39 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
13,340,000 VNĐ
5 Pentax 4L 7/9 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 54 - 23 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
13,100,000 VNĐ
6 Pentax 4L 9/7 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 44 - 18 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
12,610,000 VNĐ
7 Pentax 4L 10/5 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 28 - 10 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
12,730,000 VNĐ
8 Pentax 4L 12/4 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 21 - 10 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
12,080,000 VNĐ
9 Pentax 4L 16/4 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 20 - 7 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
14,470,000 VNĐ
10 Pentax 4L 2/45 Công suất: 2HP
Cột áp: 266 - 146 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
30,090,000 VNĐ
11 Pentax 4L 3/29 Công suất: 2HP
Cột áp: 171 - 49 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
19,200,000 VNĐ
12 Pentax 4L 4/22 Công suất: 2HP
Cột áp: 132 - 41 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
16,580,000 VNĐ
13 Pentax 4L 5/16 Công suất: 2HP
Cột áp: 104 - 58 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
15,000,000 VNĐ
14 Pentax 4L 7/13 Công suất: 2HP
Cột áp: 78 - 33 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
15,330,000 VNĐ
15 Pentax 4L 9/9 Công suất: 2HP
Cột áp: 56 - 23 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
13,850,000 VNĐ
16 Pentax 4L 10/7 Công suất: 2HP
Cột áp: 39 - 14 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
14,210,000 VNĐ
17 Pentax 4L 12/6 Công suất: 2HP
Cột áp: 32 - 15 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
13,620,000 VNĐ
18 Pentax 4L 16/6 Công suất: 2HP
Cột áp: 30 - 11 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
16,480,000 VNĐ
19 Pentax 4L 2/68 Công suất: 3HP
Cột áp: 402 - 221 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
49,500,000 VNĐ
20 Pentax 4L 3/42 Công suất: 3HP
Cột áp: 248 - 71 m
Lưu lượng: 1,2 -3,6 m³/h
31,000,000 VNĐ
21 Pentax 4L 4/33 Công suất: 3HP
Cột áp: 198 - 62 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
24,990,000 VNĐ
22 Pentax 4L 5/23 Công suất: 3HP
Cột áp: 150 - 69 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
20,400,000 VNĐ
23 Pentax 4L 7/17 Công suất: 3HP
Cột áp: 102 - 43 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
19,190,000 VNĐ
24 Pentax 4L 9/13 Công suất: 3HP
Cột áp: 81 -33 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
18,200,000 VNĐ
25 Pentax 4L 10/10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 30 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
18,240,000 VNĐ
26 Pentax 4L 12/9 Công suất: 3HP
Cột áp: 47 - 23 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
18,130,000 VNĐ
27 Pentax 4L 16/9 Công suất: 3HP
Cột áp: 45 -17 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
22,000,000 VNĐ
28 Pentax 4L 3/56 Công suất: 4HP
Cột áp: 330 - 95 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
37,600,000 VNĐ
29 Pentax 4L 4/44 Công suất: 4HP
Cột áp: 264 - 83 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
30,900,000 VNĐ
30 Pentax 4L 5/31 Công suất: 4HP
Cột áp: 202 - 93 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
23,650,000 VNĐ
31 Pentax 4L 7/23 Công suất: 4HP
Cột áp: 138 - 58 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
22,800,000 VNĐ
32 Pentax 4L 9/17 Công suất: 4HP
Cột áp: 106 - 43 m
Lưu lượng: 4,8 -12 m³/h
21,000,000 VNĐ
33 Pentax 4L 10/15 Công suất: 4HP
Cột áp: 84 - 30 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
22,000,000 VNĐ
34 Pentax 4L 12/12 Công suất: 4HP
Cột áp: 63 - 30 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
20,600,000 VNĐ
35 Pentax 4L 16/13 Công suất: 4HP
Cột áp: 65 - 24 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
23,710,000 VNĐ
36 Pentax 4L 3/70 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 413 - 119 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
44,900,000 VNĐ
37 Pentax 4L 4/58 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 348 - 109 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
44,500,000 VNĐ
38 Pentax 4L 5/42 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 273 - 126 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
33,600,000 VNĐ
39 Pentax 4L 7/31 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 186 - 78 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
29,800,000 VNĐ
40 Pentax 4L 9/23 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 144 - 58 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
25,410,000 VNĐ
41 Pentax 4L 10/20 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 112 - 40 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
26,900,000 VNĐ
42 Pentax 4L 16/17 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 85 - 31 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
30,390,000 VNĐ
43 Pentax 4L 5/52 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 338 - 156 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
57,440,000 VNĐ
44 Pentax 4L 7/42 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 252 - 105 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
51,790,000 VNĐ
45 Pentax 4L 9/31 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 194 - 78 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
44,200,000 VNĐ
46 Pentax 4L 10/26 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 146 - 52 m
Lưu lượng: 4 -15 m³/h
44,900,000 VNĐ
47 Pentax 4L 12/22 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 116 -55 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
43,800,000 VNĐ
48 Pentax 4L 16/23 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 115 - 43 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
52,240,000 VNĐ
49 Pentax 4L 5/68 Công suất: 10HP
Cột áp: 442 - 204 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
55,270,000 VNĐ
51 Pentax 4L 7/56 Công suất: 10HP
Cột áp: 336 - 140 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
55,900,000 VNĐ
52 Pentax 4L 9/42 Công suất: 10HP
Cột áp: 263 - 105 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
47,400,000 VNĐ
53 Pentax 4L 10/35 Công suất: 10HP
Cột áp: 195 - 70 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
46,220,000 VNĐ
54 Pentax 4L 16/32 Công suất: 10HP
Cột áp: 160 - 59 m
Lưu lượng: 19 -24 m³/h
56,000,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 6L 6 inch
55 Pentax 6L 8/14 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 190 - 42 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
53,500,000 VNĐ
56 Pentax 6L 9/13 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 177 - 49 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
52,400,000 VNĐ
57 Pentax 6L 14/11 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 143 - 70 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
50,300,000 VNĐ
58 Pentax 6L 17/6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 93 - 28 m
Lưu lượng: 9 -27 m³/h
47,500,000 VNĐ
59 Pentax 6L 23/7 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 82 - 20 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
47,900,000 VNĐ
60 Pentax 6L 35/4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 53 - 17 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
47,200,000 VNĐ
61 Pentax 6L 36/6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 59 - 35
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
49,200,000 VNĐ
62 Pentax 6L 43/4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 39 - 20 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
47,100,000 VNĐ
63 Pentax 6L 8/19 Công suất: 10HP
Cột áp: 258 - 57 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
60,500,000 VNĐ
64 Pentax 6L 9/18 Công suất: 10HP
Cột áp: 245 - 63 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
60,900,000 VNĐ
65 Pentax 6L 12/15 Công suất: 10HP
Cột áp: 233 - 98 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
58,000,000 VNĐ
66 Pentax 6L 14/14 Công suất: 10HP
Cột áp: 182 - 89 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
57,200,000 VNĐ
67 Pentax 6L 17/9 Công suất: 10HP
Cột áp: 140 - 41 m
Lưu lượng: 9- 27 m³/h
55,000,000 VNĐ
68 Pentax 6L 23/9 Công suất: 10HP
Cột áp: 105 - 26 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
55,900,000 VNĐ
69 Pentax 6L 35/5 Công suất: 10HP
Cột áp: 67 - 22 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
53,800,000 VNĐ
70 Pentax 6L 36/8 Công suất: 10HP
Cột áp: 79 - 46 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
56,900,000 VNĐ
71 Pentax 6L 43/6 Công suất: 10HP
Cột áp: 59 - 30 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
54,600,000 VNĐ
72 Pentax 6L 8/28 Công suất: 15HP
Cột áp: 381 - 84 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
70,200,000 VNĐ
73 Pentax 6L 9/27 Công suất: 15HP
Cột áp: 367 - 95 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
69,400,000 VNĐ
74 Pentax 6L 12/22 Công suất: 15HP
Cột áp: 341 - 143 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
69,500,000 VNĐ
75 Pentax 6L 14/20 Công suất: 15HP
Cột áp: 260 - 127 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
66,100,000 VNĐ
76 Pentax 6L 17/13 Công suất: 15HP
Cột áp: 202 - 60 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
62,100,000 VNĐ
77 Pentax 6L 23/13 Công suất: 15HP
Cột áp: 152 - 37 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
62,300,000 VNĐ
78 Pentax 6L 35/8 Công suất: 15HP
Cột áp: 106 - 35 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
60,390,000 VNĐ
79 Pentax 6L 36/12 Công suất: 15HP
Cột áp: 119 - 69 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
66,500,000 VNĐ
80 Pentax 6L 43/9 Công suất: 15HP
Cột áp: 88 - 45 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
62,000,000 VNĐ
81 Pentax 6L 9/36 Công suất: 20HP
Cột áp: 490 - 126 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
93,770,000 VNĐ
82 Pentax 6L 12/30 Công suất: 20HP
Cột áp: 465 - 195 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
89,140,000 VNĐ
83 Pentax 6L 14/30 Công suất: 20HP
Cột áp: 390 - 190 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
89,140,000 VNĐ
84 Pentax 6L 17/18 Công suất: 20HP
Cột áp: 280 - 93 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
80,980,000 VNĐ
85 Pentax 6L 23/18 Công suất: 20HP
Cột áp: 211 - 51 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
81,400,000 VNĐ
86 Pentax 6L 35/10 Công suất: 20HP
Cột áp: 133 - 43 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
77,100,000 VNĐ
87 Pentax 6L 36/16 Công suất: 20HP
Cột áp: 158 - 92 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
87,260,000 VNĐ
88 Pentax 6L 43/12 Công suất: 20HP
Cột áp: 117 - 60 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
80,650,000 VNĐ
89 Pentax 6L 14/35 Công suất: 25HP
Cột áp: 455 - 222 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
103,900,000 VNĐ
90 Pentax 6L 17/22 Công suất: 25HP
Cột áp: 343 - 101 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
94,300,000 VNĐ
91 Pentax 6L 23/22 Công suất: 25HP
Cột áp: 257 - 63 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
94,760,000 VNĐ
92 Pentax 6L 35/13 Công suất: 25HP
Cột áp: 173 - 56 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
90,700,000 VNĐ
93 Pentax 6L 36/20 Công suất: 25HP
Cột áp: 198 - 115 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
103,340,000 VNĐ
94 Pentax 6L 43/15 Công suất: 25HP
Cột áp: 146 - 75 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
94,760,000 VNĐ
95 Pentax 6L 14/40 Công suất: 30HP
Cột áp: 520 - 253 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
113,250,000 VNĐ
96 Pentax 6L 17/26 Công suất: 30HP
Cột áp: 405 - 120 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
104,690,000 VNĐ
97 Pentax 6L 23/26 Công suất: 30HP
Cột áp: 304 - 74 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
105,090,000 VNĐ
98 Pentax 6L 35/16 Công suất: 30HP
Cột áp: 213 - 69 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
102,050,000 VNĐ
99 Pentax 6L 36/23 Công suất: 30HP
Cột áp: 228 - 132 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
113,160,000 VNĐ
100 Pentax 6L 43/18 Công suất: 30HP
Cột áp: 176 - 90 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
105,500,000 VNĐ

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong