hotline may bom
0909.228.351 028.38.612.302
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Máy bơm hỏa tiễn Pentax

tất cả 17 sp

Sơ lược về dòng máy bơm nước hỏa tiễn Pentax Ý


Máy bơm hỏa tiễn Pentax hay còn gọi máy bơm chìm giếng khoan Pentax là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Pentax Italy. Máy có dạng hình trụ với kích thước 4 inch, 6 inch và được thả chìm hoàn toàn trong nước. Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax thường được ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải, lấy nước từ các giếng khoan có độ sâu từ 15m, 20m, 30m, 50m, 100m...trở lên.

Ưu điểm nổi bật của dòng máy bơm hỏa tiễn Pentax


Máy bơm hỏa tiễn Pentax với thiết kế nhiều tầng cánh, vỏ máy bơm được làm thép không gỉ với buồng bơm làm bằng inox 304 chịu lực cao. Với cấu trúc hình trụ nên các bộ phân bên trong bơm được chia làm 2 phần tách biệt motor và guồng bơm giúp tránh sự va chạm trong quá trình vận hành.

Bảng giá máy bơm chìm giếng khoan - bơm hỏa tiễn Pentax Ý mới nhất tại Siêu Phong


Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 4 inch
STT Model Thông số kỹ thuật Giá
1 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 Công suất: 1HP
Cột áp: 46 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
10,420,000 VNĐ
2 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 66 - 16 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
12,080,000 VNĐ
3 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-8 Công suất: 2HP
Cột áp: 57 - 10 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
13,620,000 VNĐ
4 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-13 Công suất: 2HP
Cột áp: 85 - 22 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
13,940,000 VNĐ
5 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19 Công suất: 3HP
Cột áp: 125 - 35 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
18,690,000 VNĐ
6 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-12 Công suất: 3HP
Cột áp: 83 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
18,240,000 VNĐ
7 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 24-10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 6 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
18,240,000 VNĐ
8 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-8 Công suất: 2HP
Cột áp: 57 - 10 m
Lưu lượng: 1,2 - 13,2 m³/h
13,620,000 VNĐ
9 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-13 Công suất: 2HP
Cột áp: 85 - 22 m
Lưu lượng: 1,2 - 9,6 m³/h
13,940,000 VNĐ
10 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19 Công suất: 3HP
Cột áp: 125 - 35 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
18,690,000 VNĐ
11 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12 Công suất: 3HP
Cột áp: 83 - 12 m
Lưu lượng: 1,2 -13,2 m³/h
18,240,000 VNĐ
12 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 6 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
18,240,000 VNĐ
13 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-14 Công suất: 4HP
Cột áp: 76 - 7 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
23,710,000 VNĐ
14 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-19 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 105 - 11 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
30,390,000 VNĐ
15 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 138 - 13 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
42,990,000 VNĐ
16 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 Công suất: 10HP
Cột áp: 180 - 15 m
Lưu lượng: 3,6 - 24 m³/h
47,400,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 6 inch
17 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-8 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 77 - 28 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
48,000,000 VNĐ
18 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-12 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 110 - 35 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
52,500,000 VNĐ
19 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 54 - 18 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
49,120,000 VNĐ
20 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 76 - 24 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
50,960,000 VNĐ
21 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 Công suất: 10HP
Cột áp: 101 - 32 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
53,890,000 VNĐ
22 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-5 Công suất: 10HP
Cột áp: 68 - 22 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
51,320,000 VNĐ
23 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-8 Công suất: 15HP
Cột áp: 109 - 35 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
65,550,000 VNĐ
24 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-6 Công suất: 15HP
Cột áp: 62 - 18 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
63,250,000 VNĐ
25 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-7 Công suất: 15HP
Cột áp: 72 - 22 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
60,390,000 VNĐ
26 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 Công suất: 15HP
Cột áp: 206 - 73 m
Lưu lượng: 6 - 25,5 m³/h
61,350,000 VNĐ
27 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-9 Công suất: 20HP
Cột áp: 94 - 30
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
64,800,000 VNĐ
28 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 Công suất: 20HP
Cột áp: 269 - 92 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
65,760,000 VNĐ
29 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 Công suất: 20HP
Cột áp: 136 - 46 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
65,600,000 VNĐ
30 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 Công suất: 30HP
Cột áp: 145 - 47 m
Lưu lượng: 30 - 66 m³/h
75,190,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 4L 4 inch
1 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/35 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 207 - 114 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
22,880,000 VNĐ
2 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/21 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 124 - 36 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
16,930,000 VNĐ
3 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/16 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 96 - 30 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
14,320,000 VNĐ
4 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/13 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 85 - 39 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
13,340,000 VNĐ
5 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/9 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 54 - 23 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
13,100,000 VNĐ
6 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/7 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 44 - 18 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
12,610,000 VNĐ
7 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/5 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 28 - 10 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
12,730,000 VNĐ
8 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/4 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 21 - 10 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
12,080,000 VNĐ
9 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/4 Công suất: 1.5HP
Cột áp: 20 - 7 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
14,470,000 VNĐ
10 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/45 Công suất: 2HP
Cột áp: 266 - 146 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
30,090,000 VNĐ
11 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/29 Công suất: 2HP
Cột áp: 171 - 49 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
19,200,000 VNĐ
12 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/22 Công suất: 2HP
Cột áp: 132 - 41 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
16,580,000 VNĐ
13 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/16 Công suất: 2HP
Cột áp: 104 - 58 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
15,000,000 VNĐ
14 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/13 Công suất: 2HP
Cột áp: 78 - 33 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
15,330,000 VNĐ
15 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/9 Công suất: 2HP
Cột áp: 56 - 23 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
13,850,000 VNĐ
16 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/7 Công suất: 2HP
Cột áp: 39 - 14 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
14,210,000 VNĐ
17 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/6 Công suất: 2HP
Cột áp: 32 - 15 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
13,620,000 VNĐ
18 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/6 Công suất: 2HP
Cột áp: 30 - 11 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
16,480,000 VNĐ
19 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/68 Công suất: 3HP
Cột áp: 402 - 221 m
Lưu lượng: 0,3 - 2,1 m³/h
49,500,000 VNĐ
20 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/42 Công suất: 3HP
Cột áp: 248 - 71 m
Lưu lượng: 1,2 -3,6 m³/h
31,000,000 VNĐ
21 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/33 Công suất: 3HP
Cột áp: 198 - 62 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
24,990,000 VNĐ
22 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/23 Công suất: 3HP
Cột áp: 150 - 69 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
20,400,000 VNĐ
23 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/17 Công suất: 3HP
Cột áp: 102 - 43 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
19,190,000 VNĐ
24 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/13 Công suất: 3HP
Cột áp: 81 -33 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
18,200,000 VNĐ
25 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/10 Công suất: 3HP
Cột áp: 56 - 30 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
18,240,000 VNĐ
26 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/9 Công suất: 3HP
Cột áp: 47 - 23 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
18,130,000 VNĐ
27 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/9 Công suất: 3HP
Cột áp: 45 -17 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
22,000,000 VNĐ
28 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/56 Công suất: 4HP
Cột áp: 330 - 95 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
37,600,000 VNĐ
29 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/44 Công suất: 4HP
Cột áp: 264 - 83 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
30,900,000 VNĐ
30 Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/31 Công suất: 4HP
Cột áp: 202 - 93 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
23,650,000 VNĐ
31 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 7/23 Công suất: 4HP
Cột áp: 138 - 58 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
22,800,000 VNĐ
32 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 9/17 Công suất: 4HP
Cột áp: 106 - 43 m
Lưu lượng: 4,8 -12 m³/h
21,000,000 VNĐ
33 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 10/15 Công suất: 4HP
Cột áp: 84 - 30 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
22,000,000 VNĐ
34 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 12/12 Công suất: 4HP
Cột áp: 63 - 30 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
20,600,000 VNĐ
35 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 16/13 Công suất: 4HP
Cột áp: 65 - 24 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
23,710,000 VNĐ
36 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 3/70 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 413 - 119 m
Lưu lượng: 1,2 - 3,6 m³/h
44,900,000 VNĐ
37 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 4/58 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 348 - 109 m
Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m³/h
44,500,000 VNĐ
38 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 5/42 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 273 - 126 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
33,600,000 VNĐ
39 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 7/31 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 186 - 78 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
29,800,000 VNĐ
40 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 9/23 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 144 - 58 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
25,410,000 VNĐ
41 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 10/20 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 112 - 40 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
26,900,000 VNĐ
42 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 16/17 Công suất: 5.5HP
Cột áp: 85 - 31 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
30,390,000 VNĐ
43 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 5/52 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 338 - 156 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
57,440,000 VNĐ
44 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 7/42 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 252 - 105 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
51,790,000 VNĐ
45 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 9/31 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 194 - 78 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
44,200,000 VNĐ
46 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 10/26 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 146 - 52 m
Lưu lượng: 4 -15 m³/h
44,900,000 VNĐ
47 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 12/22 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 116 -55 m
Lưu lượng: 9 - 18 m³/h
43,800,000 VNĐ
48 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 16/23 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 115 - 43 m
Lưu lượng: 19 - 24 m³/h
52,240,000 VNĐ
49 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 5/68 Công suất: 10HP
Cột áp: 442 - 204 m
Lưu lượng: 2,4 - 6 m³/h
55,270,000 VNĐ
51 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 7/56 Công suất: 10HP
Cột áp: 336 - 140 m
Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h
55,900,000 VNĐ
52 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 9/42 Công suất: 10HP
Cột áp: 263 - 105 m
Lưu lượng: 4,8 - 12 m³/h
47,400,000 VNĐ
53 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 10/35 Công suất: 10HP
Cột áp: 195 - 70 m
Lưu lượng: 4 - 15 m³/h
46,220,000 VNĐ
54 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 4L 16/32 Công suất: 10HP
Cột áp: 160 - 59 m
Lưu lượng: 19 -24 m³/h
56,000,000 VNĐ
Giá bơm chìm giếng khoan - hỏa tiễn Pentax 6L 6 inch
55 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 8/14 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 190 - 42 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
53,500,000 VNĐ
56 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 9/13 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 177 - 49 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
52,400,000 VNĐ
57 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/11 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 143 - 70 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
50,300,000 VNĐ
58 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 93 - 28 m
Lưu lượng: 9 -27 m³/h
47,500,000 VNĐ
59 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/7 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 82 - 20 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
47,900,000 VNĐ
60 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 53 - 17 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
47,200,000 VNĐ
61 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/6 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 59 - 35
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
49,200,000 VNĐ
62 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/4 Công suất: 7.5HP
Cột áp: 39 - 20 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
47,100,000 VNĐ
63 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 8/19 Công suất: 10HP
Cột áp: 258 - 57 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
60,500,000 VNĐ
64 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 9/18 Công suất: 10HP
Cột áp: 245 - 63 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
60,900,000 VNĐ
65 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 12/15 Công suất: 10HP
Cột áp: 233 - 98 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
58,000,000 VNĐ
66 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/14 Công suất: 10HP
Cột áp: 182 - 89 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
57,200,000 VNĐ
67 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/9 Công suất: 10HP
Cột áp: 140 - 41 m
Lưu lượng: 9- 27 m³/h
55,000,000 VNĐ
68 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/9 Công suất: 10HP
Cột áp: 105 - 26 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
55,900,000 VNĐ
69 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/5 Công suất: 10HP
Cột áp: 67 - 22 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
53,800,000 VNĐ
70 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/8 Công suất: 10HP
Cột áp: 79 - 46 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
56,900,000 VNĐ
71 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/6 Công suất: 10HP
Cột áp: 59 - 30 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
54,600,000 VNĐ
72 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 8/28 Công suất: 15HP
Cột áp: 381 - 84 m
Lưu lượng: 3,6 - 10,8 m³/h
70,200,000 VNĐ
73 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 9/27 Công suất: 15HP
Cột áp: 367 - 95 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
69,400,000 VNĐ
74 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 12/22 Công suất: 15HP
Cột áp: 341 - 143 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
69,500,000 VNĐ
75 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/20 Công suất: 15HP
Cột áp: 260 - 127 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
66,100,000 VNĐ
76 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/13 Công suất: 15HP
Cột áp: 202 - 60 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
62,100,000 VNĐ
77 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/13 Công suất: 15HP
Cột áp: 152 - 37 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
62,300,000 VNĐ
78 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/8 Công suất: 15HP
Cột áp: 106 - 35 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
60,390,000 VNĐ
79 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/12 Công suất: 15HP
Cột áp: 119 - 69 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
66,500,000 VNĐ
80 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/9 Công suất: 15HP
Cột áp: 88 - 45 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
62,000,000 VNĐ
81 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 9/36 Công suất: 20HP
Cột áp: 490 - 126 m
Lưu lượng: 4,8 - 13,2 m³/h
93,770,000 VNĐ
82 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 12/30 Công suất: 20HP
Cột áp: 465 - 195 m
Lưu lượng: 4,8 - 15,6 m³/h
89,140,000 VNĐ
83 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/30 Công suất: 20HP
Cột áp: 390 - 190 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
89,140,000 VNĐ
84 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/18 Công suất: 20HP
Cột áp: 280 - 93 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
80,980,000 VNĐ
85 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/18 Công suất: 20HP
Cột áp: 211 - 51 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
81,400,000 VNĐ
86 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/10 Công suất: 20HP
Cột áp: 133 - 43 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
77,100,000 VNĐ
87 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/16 Công suất: 20HP
Cột áp: 158 - 92 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
87,260,000 VNĐ
88 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/12 Công suất: 20HP
Cột áp: 117 - 60 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
80,650,000 VNĐ
89 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/35 Công suất: 25HP
Cột áp: 455 - 222 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
103,900,000 VNĐ
90 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/22 Công suất: 25HP
Cột áp: 343 - 101 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
94,300,000 VNĐ
91 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/22 Công suất: 25HP
Cột áp: 257 - 63 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
94,760,000 VNĐ
92 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/13 Công suất: 25HP
Cột áp: 173 - 56 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
90,700,000 VNĐ
93 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/20 Công suất: 25HP
Cột áp: 198 - 115 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
103,340,000 VNĐ
94 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/15 Công suất: 25HP
Cột áp: 146 - 75 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
94,760,000 VNĐ
95 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 14/40 Công suất: 30HP
Cột áp: 520 - 253 m
Lưu lượng: 6 - 18 m³/h
113,250,000 VNĐ
96 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 17/26 Công suất: 30HP
Cột áp: 405 - 120 m
Lưu lượng: 9 - 27 m³/h
104,690,000 VNĐ
97 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 23/26 Công suất: 30HP
Cột áp: 304 - 74 m
Lưu lượng: 12 - 36 m³/h
105,090,000 VNĐ
98 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 35/16 Công suất: 30HP
Cột áp: 213 - 69 m
Lưu lượng: 18 - 48 m³/h
102,050,000 VNĐ
99 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 36/23 Công suất: 30HP
Cột áp: 228 - 132 m
Lưu lượng: 18 - 42 m³/h
113,160,000 VNĐ
100 Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 6L 43/18 Công suất: 30HP
Cột áp: 176 - 90 m
Lưu lượng: 24 - 54 m³/h
105,500,000 VNĐ

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong