hotline may bom
0909.228.351 028.38.306.302
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Máy thổi khí con sò Dargang

tất cả 24 sp

Bảng giá máy thổi khí con sò Dargang


STT Model Thông số kỹ thuật Giá (VNĐ)

Máy thổi khí con sò Dargang 1 pha

1 Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-11 Công suất: 0.18 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1"
Hút chân không: 50/40 mbar
Lưu lượng tối đa: 1 m³/phút
Độ ồn: 52 dB
5.292.000 VNĐ
2 Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-11 Công suất: 0.4 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1 1/4"
Hút chân không: 110/130 mbar
Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút
Độ ồn: 58 dB
6.384.000 VNĐ
3 Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-11 Công suất: 0.75 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 140/150 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 63 dB
6.972.000 VNĐ
4 Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-31 Công suất: 1.1 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 160/190 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 63 dB
7.980.000 VNĐ
5 Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-31 Công suất: 1.5 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 180/190 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 70 dB
10.332.000 VNĐ
6 Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-11 Công suất: 0.75 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1 1/4"
Hút chân không: 180/220 mbar
Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút
Độ ồn: 60 dB
12.432.000 VNĐ
7 Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-11 Công suất: 1.5 kw
Điện áp: 1 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 240/250 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 66 dB
14.532.000 VNĐ

Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha

8 Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-16 Công suất: 0.18 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1"
Hút chân không: 50/60
Lưu lượng tối đa: 1.0 m³/phút
Độ ồn: 52 dB
5.208.000 VNĐ
9 Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-16 Công suất: 0.4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/4"
Hút chân không: 110/130 mbar
Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút
Độ ồn: 58 dB
6.132.000 VNĐ
10 Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-16 Công suất: 0.75 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 140/140 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 63 dB
6.636.000 VNĐ
11 Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-26 Công suất: 0.9 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 165/180 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 63 dB
7.224.000 VNĐ
12 Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-36 Công suất: 1.3 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 175/200 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 63 dB
7.812.000 VNĐ
13 Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-16 Công suất: 0.9 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 130/120 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn:
8.904.000 VNĐ
14 Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-26 Công suất: 1.3 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 180/180 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 70 dB
9.408.000 VNĐ
15 Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-36 Công suất: 1.75 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 210/220 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 70 dB
9.744.000 VNĐ
16 Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-46 Công suất: 2.2 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 220/270 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 70 dB
10.500.000 VNĐ
17 Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-16 Công suất: 2.2 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 220/210 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 72 dB
11.088.000 VNĐ
18 Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-26 Công suất: 3.4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 255/270 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 72 dB
13.020.000 VNĐ
19 Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-36 Công suất: 4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 270/320 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 72 dB
14.280.000 VNĐ
20 Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-16 Công suất: 5.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 270/290 mbar
Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút
Độ ồn: 74 dB
26.880.000 VNĐ
21 Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-26 Công suất: 7.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 295/390 mbar
Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút
Độ ồn: 74 dB
29.316.000 VNĐ
22 Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-16 Công suất: 9 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 4"
Hút chân không: 200/190 mbar
Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
55.104.000 VNĐ
23 Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-26 Công suất: 13 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 4"
Hút chân không: 290/270 mbar
Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
60.480.000 VNĐ
24 Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-36 Công suất: 20 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 4"
Hút chân không: 350/440 mbar
Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
66.360.000 VNĐ

Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh 3 pha

25 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-230-16 Công suất: 0.75 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/4"
Hút chân không: 200/240 mbar
Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút
Độ ồn: 60 dB
12.012.000 VNĐ
26 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-330-16 Công suất: 1.75 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 275/300 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 66 dB
14.112.000 VNĐ
27 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-330-26 Công suất: 2.2 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 1 1/2"
Hút chân không: 320/390 mbar
Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút
Độ ồn: 66 dB
15.876.000 VNĐ
28 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-430-16 Công suất: 3.4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 345/410 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 74 dB
19.992.000 VNĐ
29 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-430-26 Công suất: 4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 355/460 mbar
Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút
Độ ồn: 74 dB
21.756.000 VNĐ
30 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-630-26 Công suất: 4 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 350/350 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 75 dB
27.132.000 VNĐ
31 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-630-36 Công suất: 5.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 410/500 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 75 dB
30.660.000 VNĐ
32 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-630-46 Công suất: 7.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2"
Hút chân không: 420/580 mbar
Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút
Độ ồn: 75 dB
33.180.000 VNĐ
33 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-830-16 Công suất: 7.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 350/350 mbar
Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
44.940.000 VNĐ
34 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-830-26 Công suất: 13 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 430/600 mbar
Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
51.996.000 VNĐ
35 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-830-36 Công suất: 20 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 450/700 mbar
Lưu lượng tối đa: 9.6 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
59.052.000 VNĐ
36 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-840-16 Công suất: 7.5 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 180/145 mbar
Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
44.940.000 VNĐ
37 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-840-26 Công suất: 13 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 250/250 mbar
Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
51.996.000 VNĐ
38 Máy thổi khí con sò Dargang 2 tầng cánh DG-840-36 Công suất: 20 kw
Điện áp: 3 pha
Đường kính ống: 2 1/2"
Hút chân không: 300/300 mbar
Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút
Độ ồn: 76 dB
59.052.000 VNĐ
* Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
- Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong